Alle barn og unge har rett til eit trygt og godt barnehage- og skulemiljø. Mobbeombodet i Vestland er eit tilbod til alle barn og unge, og deira foreldre, som opplever å ikkje ha det bra i barnehagen eller på skulen. Mobbeombodet rettleier i saker som handlar om psykososialt miljø, om barnet sine rettar og korleis du kan gå fram om du ikkje har det bra. Mobbeombodet har teieplikt.

Alle kan ta kontakt med mobbeombodet; på telefon 57 30 03 33 eller på e-post mobbeombod@vlfk.no
Du kan følgje ombodet på Facebook (www.facebook.com/mobbeombod) eller på Instagram (https://www.instagram.com/ombodvestland/).

Du kan lese meir om ombodet og korleis du kan få hjelp, på Mobbeombodet i Vestland - Vestland fylkeskommune

obRyZy 6TQdUkRERERERETKKbZY XXZNtKO 5nJv 75b 4eLj  3UMSuWQKwURERERERESkQlarDZNJk 8iketCbLCIiIiIiIiIVUgAm 1YneZhERERERERERqfYUgomIiIiIiIiISLWnEExERERERERERKo 9hWAiIiIiIiIiIlLtKQQTEREREREREZFqTyGYiIiIiIiIiIhUewrBRERERERERESk 2lMIJiIiIiIiIiIi 1Z 5CMBERERERERERqfYUgomIiIiIiIiISLWnEExERERERERERKo 9hWAiIiIiIiIiIlLtKQQTEREREREREZFqTyGYiIiIiIiIiIhUewrBRERERERERESk 2lMIJiIiIiIiIiIi 1Z 5CMBERERERERERqfYUgomIiIiIiIiISLWnEExERERERERERKo 9hWAiIiIiIiIiIlLtKQQTEREREREREZFqTyGYiIiIiIiIiIhUewrBRERERERERESk 2lMIJiIiIiIiIiIi 1Z 5CMBERERERERERqfb HzWrTOQ 2wye 6AAAAAElFTkSuQmCC