Sjandesteget hadde ein fin og spannande dag med skyttarlaget på skytebana i Eivaldgjerde.