To jenter i niandeklasse var instruktørar med støtte av videoen som alle skular har fått tilsendt. God danseøkt der temaet i videoen var inkludering.