Kristin, Mathias, Oskar og Andreas gjorde ein god figur i Førde då finalen for 10. klassingane frå Sogn og Fjordane gjekk av stabelen. Me tykkjer det er flott at dei kom sopass langt, sjølv om dei ikkje gjekk vidare til landsfinalen i hovudstaden.