Skulen

Leikanger ungdomsskule
Kyrkjevegen 6
6863 Leikanger

Tlf. 57651340
__________________

Rektor
Ingunn-Marie Myren
Tlf.: 57651341

VÅR VISJON

IDENTITET   SAMARBEID   KREATIVITET   HANDLING

SKULEN 
EIN RESSURS I LOKALSAMFUNNET

LOKALSAMFUNNET EIN RESSURS I
SKULEN

Bilete på heimesida

Alle bilete på heimesida er Leikanger ungdomsskule sin eigedom. Det er ikkje høve å laste ned, lagre eller publisere desse bileta andre stader (facebook, twitter etc). Dette vil vere eit brot på åndsverklova, og i verste fall personvernlova.

Nyhende

Trening og kosthald

Fysisk aktivitet,gode matvanar og læring heng saman. Geir Kåre Resaland frå Høgskulen i Sogn og Fjordane kjem til skulen og snakkar om tema.
Les meir »   01.04.2014

image.jpeg

Skidag

Turen gikk frå Kleppa til Damefall, og for nokon til Discohola og Fagereggi.
Les meir »   26.03.2014

IMG_7219.jpg

Dans

Med stor innleving og engasjement har tiande dansa i to veker.
Les meir »   24.03.2014

IMG_1573.jpg

Studietur til Spania

I samband med skuleovertakinga, reiste dei tilsette ved skulen på studietur til Spania.
Les meir »   13.03.2014

Åshild Esperås 2014.jpg

Skuleovertaking

I veke 9 og 10 overtok 18 lærarstudentar frå Høgskulen i Sogn og Fjordane undervisninga. Lærerikt, seier studentrektor Åshild Esperås.
Les meir »   13.03.2014

RSS

Abonner på nyhende

Din Epost-adresse:

E-post
  Fronter